מאמרים

חישוב אופטימלי של זמני Set-Up בעזרת מודל Sequencer במערכות לתזמון הייצור


  מאת: צור אמיתי   תזמון הייצור (Production Planning & Scheduling) הנו תהליך לבניית תוכנית הייצור של המפעל ברמה מפורטת, כלומר תכנון הזמנים לשחרור פקודות העבודה לרצפת הייצור. התזמון משפיע על גורמים רבים במפעל והוא אחד מהתהליכים העיקריים הקובעים את

יישום מערכת Scheduler במפעל מזון


במאמרים הקודמים הצגתי את הכלים לתכנון הייצור הקיימים כיום ואת היתרונות כל כלי. בשנים האחרונות חלו התפתחויות טכנולוגיות רבות בעולם מערכות המידע לניהול הייצור בקיבולת סופית. כלים אילו משתלבים כיום במפעלים ובתעשיות שונות ומאפשרים לשפר ולייעל את העבודה בצורה משמעותית.

השיטות והכלים לתכנון ייצור בקיבולת סופית – חלק שני


מאת: צור אמיתי   בחלק הראשון של המאמר הצגתי את תשתיות תכנון הייצור ואת סוגי המשאבים והאילוצים המקובלים בתחום זה. בחלק השני של המאמר, המוצג כאן, אפרט את השיטות והכלים המאפשרים לחשב את תכנון הייצור בצורה אופטימלית, תוך התחשבות באילוצים

השיטות והכלים לתכנון ייצור בקיבולת סופית – חלק ראשון


במאמר זה אציג את השיטות והכלים המקובלים לתכנון ייצור בקיבולת סופית. בחלק הראשון של המאמר אפרט את השיטות להגדרת הייצור בקיבולת סופית. בהמשך הציג את הכלים שמאפשרים לחשב את תכנון הייצור בצורה אופטימלית בהתחשב באילוצים ובמטרות שהגדרנו.   מהו תכנון

כלים מתקדמים לתכנון ותזמון הייצור


במאמרים קודמים הצגתי את הכלים והשיטות המקובלות לצורך ניהול תחזיות לצריכת המוצרים. תחזית לצריכת המוצרים משמשת את הארגון לצרכים רבים, כאשר הצורך המרכזי הנו לספק מידע המאפשר את תכנון הפעילות. בחברות יצרניות ישנה חשיבות רבה לניהול תחזיות כדי לספק מידע

האם לנהל תחזית חודשית או שבועית ?


מה המשמעות של ניהול תחזית בתקופות שונות (חודשי או שבועי) מהם היתרונות והחסרונות בשימוש בתקופות שונות.   במאמר זה אציג את השימושים והמשמעויות של ניהול תחזית בתקופות שונות, כיצד שינוי משך התקופה משפיע על התחזית ואיזו משך תקופה יתאימו לארגון.

כל הזכויות שמורות ל ASC