12.12.2017


בתאריך 12.12.2017 יערך מפגש בית פתוח ב ERP.ORG על ידי חברת ASC. במפגש יוצגו כלים מתקדמים לניהול התכנון בשרשרת האספקה. תוצג מערכת Forecast Pro לתכנון וניהול תחזיות, ומערכת ROB-EX לתכנון הייצור בקיבולת סופית.

לפרטים נוספים

כל הזכויות שמורות ל ASC