16.08.2018


פורסמה הגרסה החדשה של Forecast Pro V5.1 . הגרסה החדשה כוללת מודול חדש לחישוב תחזית באמצעות ריגרסיה דינמית.

לפרטים נוספים

כל הזכויות שמורות ל ASC