21.06.2018


חברת מוצרי מעברות בחרה במערכת Forecast Pro לצורך ניהול התחזיות. מערכת Forecast Pro תיושם בחברות הבנות ביופט ואלטמן לצורך ניהול התחזיות.

כל הזכויות שמורות ל ASC