24.01.2017


חברת ויסוצקי בחרה במערכת Forecast Pro לניהול תחזיות. המערכת תאפשר לחבה לשפר את ניהול התחזיות ועמידה ביעדי החברה

לפרטים נוספים

כל הזכויות שמורות ל ASC