מאמרים

השיטות והכלים לתכנון ייצור בקיבולת סופית – חלק שני


מאת: צור אמיתי   בחלק הראשון של המאמר הצגתי את תשתיות תכנון הייצור ואת סוגי המשאבים והאילוצים המקובלים בתחום זה. בחלק השני של המאמר, המוצג כאן, אפרט את השיטות והכלים המאפשרים לחשב את תכנון הייצור בצורה אופטימלית, תוך התחשבות באילוצים

השיטות והכלים לתכנון ייצור בקיבולת סופית – חלק ראשון


במאמר זה אציג את השיטות והכלים המקובלים לתכנון ייצור בקיבולת סופית. בחלק הראשון של המאמר אפרט את השיטות להגדרת הייצור בקיבולת סופית. בהמשך הציג את הכלים שמאפשרים לחשב את תכנון הייצור בצורה אופטימלית בהתחשב באילוצים ובמטרות שהגדרנו.   מהו תכנון

כלים מתקדמים לתכנון ותזמון הייצור


במאמרים קודמים הצגתי את הכלים והשיטות המקובלות לצורך ניהול תחזיות לצריכת המוצרים. תחזית לצריכת המוצרים משמשת את הארגון לצרכים רבים, כאשר הצורך המרכזי הנו לספק מידע המאפשר את תכנון הפעילות. בחברות יצרניות ישנה חשיבות רבה לניהול תחזיות כדי לספק מידע

האם לנהל תחזית חודשית או שבועית ?


מה המשמעות של ניהול תחזית בתקופות שונות (חודשי או שבועי) מהם היתרונות והחסרונות בשימוש בתקופות שונות.   במאמר זה אציג את השימושים והמשמעויות של ניהול תחזית בתקופות שונות, כיצד שינוי משך התקופה משפיע על התחזית ואיזו משך תקופה יתאימו לארגון.

שימוש ב Baseline בניהול תחזיות


מה היא "התחזית החיצונית" או ה Baseline ולמה היא משמשת בניהול תחזיות.   במאמר זה אציג את השימוש בתחזית חיצונית, או ב Baseline בשמו הלועזי. לצורך כך נזכיר את השלבים בבניית התחזית והמושגים השונים.   השלבים בבניית התחזית   במאמר

שיטת העבודה המקובלות והמומלצת לניהול תחזיות


כיצד מנהלות החברות בישראל תחזית לעומת השיטות המקובלות בעולם לניהול תחזיות   במאמר זה אציג את שיטות העבודה המקובלות והמומלצות לניהול תחזיות, כפי שנהוג בחברות מובילות ועל פי הכללים המקובלים בעולם. מניסיוני קיים פער בין אותן השיטות המקובלות לבין השיטות

כל הזכויות שמורות ל ASC