מאמרים

ניהול שינויים ועדכונים לתחזית הצריכה


מאת: צור אמיתי   במאמר זה אציג את הכלים לניהול שינויים ועדכונים לתחזית הצריכה.   הקמה וניהול תחזיות צריכה כוללת מספר שלבים המאפשרים לקבל תחזית מדויקת. כשלב ראשון אנו בונים קובץ נתונים היסטורי הכולל את נתוני הצריכה היסטורית בפועל. רצוי

שילוב נכון של מערכת תכנון MRP עם נתוני התחזית


בתהליך ניהול תחזיות מתקדם אנו מייצרים תחזית של המכירות העתידיות ומחשבים את הטעות הסטטיסטית של התחזית. תחזית המכירות משמשת את הארגון לצורך תכנון מהלכיו העתידיים וחתירה לעמידה ביעדיו. אחד מהשימושים העיקריים של התחזית הינו לנהל את תכנון החומר. ניהול החומר

ניהול תחזית – כיצד ניתן לשפר את הנתונים ההיסטוריים לצורך בניית תחזית טובה יותר


מאת: צור אמיתי   בניית תחזית טובה מבוססת על ניתוח נתוני העבר וחישוב נוסחת ניבוי סטטיסטית לעתיד. במקרים רבים קיים קושי לחשב נוסחת ניבוי טובה על בסיס נתוני העבר כיוון שהנתונים הקיימים אינם מאפשרים זאת. אנו מכנים נתונים היסטוריים ש"מפריעים"

ניהול תחזית – שימוש בעזרים Helpers לחישוב השפעת חגים מבצעים ומשקלים לצורך קבלת תחזית מדויקת


  מאת: צור אמיתי   ניהול תחזיות מבוסס על נתוני העבר, בעזרתם מחשבים את ה Baseline של התחזית באמצעות כלים סטטיסטים, והערכות אנשי המקצוע לגבי העתיד, בעזרתם מבצעים עדכונים ל Baseline התחזית (ראה הסבר מפורט במאמר הקודם " ניהול תחזיות

ניהול תחזית – כיצד משלבים את הערכות השיווק והמכירות עם חישוב התחזית הסטטיסטית


מאת: צור אמיתי בניית תחזית טובה מבוססת על שילוב נכון בין חישוב תחזית סטטיסטית לבין הערכות לתחזית של אנשי השיווק והמכירות . כיצד מנהלים את הערכות של המכירות העתידיות ומשלבים אותן עם החישובים הסטטיסטיים ? את התשובה לשאלה חשובה זאת 

ניהול תחזית – השימוש בתחזית לצורך ניהול ועיתוד המלאי


מאת: צור אמיתי   ניהול תחזית בצורה נכונה מאפשר להגדיר את רמת המלאי האופטימלית. במאמר זה אציג את השיטות והכלים העומדים לרשותנו לצורך חישוב מדויק ואמין של רמות המלאי.   סטית התקן בבניית תחזית אנו משתמשים בכלים סטטיסטים לניתוח הפעילות

כל הזכויות שמורות ל ASC