14.01.2021


חברת ASC נותנת חסות ומשתתפת בהשתלמות מקוונת לטכנולוגיות המידע בשרשרת האספקה. מצורפת המצגת שתוצג בכנס, עם דוגמאות על מערכת Streamline

לפרטים נוספים

כל הזכויות שמורות ל ASC