19.02.2019


חברת ASC נותנת חסות ומציגה בוועידה המרכזית של תעשיית הפלסטיק והגומי,בפרק התעשיה קיסריה.
בוועידה נציג את המערכות ROB-EX לניהול תזמון ייצור בקיבולת סופית ואת Forecast Pro לניהול תחזיות.

לפרטים נוספים

כל הזכויות שמורות ל ASC