בחינת מערכות המידע

 • מיפוי מערכות המידע הקימות בארגון
 • הגדרת הצרכים ובניית דו"ח פערים בין הצרכים למערכות הקיימות
 • בחינת פתרונות לשיפור המצב הקיים
 • המלצה על מערכות ERP מתאימות
 • ניהול מכרזים בשם הלקוח לבחירת ספקים להטמעת מערכות מידע

ניהול הרכש

 • בחינה מקצועית של תהליכי הרכש בחברה והמלצות לשיפור
 • הדרכות וליווי מקצועי של אנשי הרכש
 • פתרונות השמה למנהלים וקניינים
 • עריכת משא ומתן מקצועי בשם הלקוח להשגת חיסכון מירבי והורדת עלויות הרכש

ניהול המלאי

 • בחינת ניהול המלאי בחברה והמלצות לשיפור וחיסכון
 • פיתוח נוסחאות לעיתוד המלאי בהתאם למאפייני החברה
 • ליווי והדרכת אנשי התכנון בחברה להשגת ייעדי ניהול המלאי

ניהול מחסנים

 • בחינת ניהול המחסנים בחברה והמלצות לשיפור וחיסכון
 • תיכנון מחסנים לעמידה בצרכי החברה
 • יישום טכנולוגיות מתקדמות לניהול מחסנים כגון RFID, תוכנות WMS,
 • מידוף מתקדם, מסופונים, מדפסות ופתרונות שינוע ואחסנה ממוכנים

ניהול הפצה

 • בחינת מערך ההפצה והמלצות לשיפור וחיסכון
 • הטמעת שיטות מתקדמות לתכנון ההפצה ובקרת ביצוע
 • בחינת מערכות מידע יעודיות לניהול הפצה והמלצות ליישום
 • ליווי והדרכת אנשי הלוגיסטיקה לצורך עמידה ביעדי החברה

ניהול יבוא ויצוא

 • בחינת תהליכי היבוא והיצוא בחברה והמלצות לשיפור וחיסכון בעלויות
 • בחינה של ההתקשרויות עם חברות השילוח והשרותים הלוגיסטיים,
 • ביצוע משא ומתן בשם הלקוח להורדת העלויות וקבלת שרותים ברמה גבוה
 • בחינת מערכות מידע ייעודיות לניהול היבוא והיצוא והתאמתן לצרכי הארגון
 • ליווי והדרכת אנשי היבוא והיצוא לצורך עמידה בצרכי החברה

ניהול התכנון

 • בחינה מקצועית של תהליכי התכנון בחברה והמלצות לשיפור
 • הדרכות וליווי מקצועי של אנשי התכנון והתפ"י
 • הטמעת כלי תכנון מתקדמים כגון: Forecast Pro לניהול תחזיות ו ROB-EX לתזמון הייצור בקיבולת סופית

ייצוג והטמעת תוכנות לתכנון

 • ייצוג בלעדי בישראל של תוכנת Forecast Pro, התוכנה המובילה בעולם לניהול תחזיות. עבור לדף התוכנה Forecast Pro
 • ייצוג בלעדי בישראל של תוכנת ROB-EX, התוכנה המתקדמת לתיזמון הייצור בקיבולת סופית. עבור לדף התוכנה ROB-EX
 • ייצוג בלעדי בישראל של תוכנת GMDH Streamline לתכנון מלאי ורכש אופטימלי בשרשרת האספקה. עבור לדף התוכנה GMDH Streamline

כל הזכויות שמורות ל ASC